דיאנה פטורי

הצוות שלנו

דיאנה פטורי

מנהלת משרד ומזכירה