יוסף מנדלסון "יחסי ממון בין בני-זוג" מעמד האשה בחברה ובמשפט (פרנסס רדאי, כרמל שלו ומיכל ליבן קובי עורכות, 1995)

המאמר כולל סקירה של ההסדר הרכושי החל בדין הישראלי ביחסים שבין בני זוג וביקורות על ההסדר החל בין השאר נוכח חוסר האחידות הקיימת בדין (ביחס לבני זוג שנישאו בתקופות שונות) ונוכח החלתו באופן שונה בערכאות השונות (בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני).
כמו כן כולל המאמר קריאה להחלת השיתוף הרכושי אף ביחס לנכסי הקריירה וכושר ההשתכרות שצברו בני הזוג במהלך החיים המשותפים וזאת על מנת לייצר חלוקה שיוונית מהותית והוגנת בין בני הזוג.

למאמר המלא>>