יוסף מנדלסון ועירית רייך זיו "היום שאחרי, המחשבה שלפני", עורך הדין 17, 120 (2012)

שכיחות השימוש בצוואה ההדדית הביאה את המחוקק להסדיר את הנושא בחוק הירושה. אלא שההסדרה של הנושא המורכב נעשתה בהוספת סעיף יחיד, ונראה כי היא יצרה שלל בעיות שעימן ייאלצו בתי המשפט להתמודד בשנים הבאות. עורכי הדין צריכים להיות ערים לבעיות בעת עריכת הצוואה ולתת עליהן את הדעת מראש.

למאמר המלא>>